Uncategorized

Czy pastuch elektryczny jest legalny w gospodarstwie?

czy-pastuch-elektryczny-jest-legalny

Pastuch elektryczny to popularny sposób na zabezpieczenie gospodarstwa rolnego przez dzikimi zwierzętami (np. dzikami) oraz ucieczką stada. Konstrukcja ta działa w bardzo prosty sposób – po dotknięciu jej generuje impuls elektryczny, który zniechęca do pokonania płotu. Czy stosowanie pastuchów elektrycznych jest legalne?

Pastuchy elektryczne – czy w Polsce są legalne?

Pastuchy elektryczne są w Polsce legalne. Żadne przepisy nie zakazują ich montowania na posesjach prywatnych. O czym należy jednak pamiętać?

Jak działa elektryczny pastuch? Po dotknięciu dochodzi do zamknięcia obiegu, a więc przez ciało zwierzęcia przepływa impuls elektryczny. Jest on jednak na tyle słaby, że poza lekkim bólem i uczuciem dyskomfortu nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia. Z tego powodu stosowanie elektrycznego pastucha w gospodarstwie rolnym jest jak najbardziej legalne. Polskie przepisy mówią jedynie o tym, że właściciel zwierzęcia musi zapewnić mu dobrobyt.

Ważne jest również odpowiednie dopasowanie mocy pastucha do gatunku zwierząt hodowanych w gospodarstwie. Jeśli będzie ona za duża, można spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku ptaków stosuje się pastuchy elektryczne o nawet kilkukrotnie mniejszej mocy niż w hodowlach owiec czy bydła mięsnego.

Pastuch elektryczny musi być użytkowany rozsądnie i świadomie. Należy korzystać z niego tylko tam, gdzie jest to niezbędne – m.in. na pastwiskach, z których zwierzęta mogą próbować uciec.

Co mówią przepisy polskiego prawa w kontekście pastuchów elektrycznych? 3 najważniejsze przepisy

W Polsce na temat opieki nad zwierzętami, również hodowlanymi, mówią następujące przepisy:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki inwentarskie oraz lokalizacji i warunków utrzymania zwierząt gospodarskich.

Przepisy te nie zakazują stosowania pastuchów elektrycznych w gospodarstwach rolnych. Wskazują jednak zasady, jakie musi spełnić rolnik, by móc legalnie hodować zwierzęta konkretnego gatunku.

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę, żeby postawić ogrodzenie elektryczne wokół gospodarstwa?

Jeśli chcesz ogrodzić swoje gospodarstwo rolne pastuchem elektrycznym, nie potrzebujesz pozwolenia. Taka konstrukcja musi jednak w całości znaleźć się na Twojej posesji. Nie może ona też stanowić zagrożenia dla obiektów i osób poruszających się po okolicy.

Instalując pastuch elektryczny, należy pamiętać, że musi być on stabilny i bezpieczny – dla ludzi oraz zwierząt, które chroni. Warto wybierać więc komponenty takich ogrodzeń od znanych marek, które znajdziesz w sklepie Lewmik. Ponadto oferujemy urządzenia do sprawdzania napięcia pastucha. Dzięki nim można szybko określić, czy impulsy elektryczne nie będą zbyt silne dla konkretnego gatunku zwierzęcia.

Jak oznakować teren z ogrodzeniem elektrycznym? Podpowiadamy!

W celu zachowania bezpieczeństwa ludzi poruszających się blisko pastucha elektrycznego należy odpowiednio oznaczyć taką konstrukcję. W tym celu można wykorzystać np. specjalne tabliczki informujące o wysokim napięciu. Są one dostępne w wersji obrazkowej, czyli najbardziej uniwersalnej, a także z napisami. Takie tabliczki warto montować co kilkadziesiąt metrów, w widocznych miejscach – tam, gdzie nieupoważniona osoba mogłaby podejść zbyt blisko pastucha. Należy wieszać je od strony zewnętrznej ogrodzenia.

Alternatywą dla tabliczek są słupki i tasiemki wieszane na pastuchach elektrycznych. Mają one kontrastowe, rzucające się w oczy barwy. Teren prywatny przy ogrodzeniu warto również oświetlić.

Co trzeba wiedzieć, zanim zbuduje się elektryczny pastuch? Podsumowanie

Zanim zamontujesz elektryczny pastuch na swojej posesji, upewnij się, że jest on dostosowany do rodzaju zwierząt, które hodujesz, a także że nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób mieszkających w okolicy. Taka konstrukcja musi zostać właściwie oznakowana i umieszczona w granicach Twojego gospodarstwa. Warto też zadbać o jakość ogrodzenia elektrycznego. Wpływa ona nie tylko na bezpieczeństwo użytkowania, lecz także stabilność całej konstrukcji.

Przeczytaj też: jak działa pastuch elektryczny

Dodaj komentarz