Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 

W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji należy:

podpisać kartę gwarancyjną imieniem i nazwiskiem,
dołączyć notatkę z opisem uszkodzenia (warto swoimi słowami przedstawić problem),
wysłać towar na adres: Lewmik Sp. z o.o. Nowy Rynek 28 98-170 Widawa , na swój koszt.

Lewmik Sp. z o.o. przesyła reklamowany towar do producenta, a po rozpatrzeniu reklamacji odsyła na swój koszt.
UWAGA! Nie przyjmujemy paczek z reklamacjami wysyłanych na nasz koszt.
Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym dotarła paczka z reklamowanym towarem.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. W ciągu 30 dni Użytkownik otrzyma odpowiedź zawierającą uzasadnienie, a także informację o trybie odwoławczym.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
W przypadku reklamacji dotyczącej kwoty zamówionego towaru lub usługi, Użytkownik zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję i kwotę.
W przypadku pytań dotyczących reklamacji proszę wysłać email, a chętnie odpowiemy.