REZYGNACJE Z ZAMÓWIENIA, ZWROT TOWARU

Jeśli chcesz zrezygnować z zamówienia: z towaru zakupionego w Sklepie Internetowym możesz zrezygnować bez podania przyczyny do czasu kiedy zostanie wysłana wiadomość, że paczka z zamówionym towarem została kupującemu wysłana.

Jeżeli chcesz zrezygnować z dostarczonego towaru: w przypadku towaru zakupionego na potrzeby własne, nie związane z prowadzoną działalnością zawodową, możesz zrezygnować z towaru w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma (wzór pisma) informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (rachunku, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „ZWROT”.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony.

 

W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji należy:

podpisać kartę gwarancyjną imieniem i nazwiskiem,
dołączyć notatkę z opisem uszkodzenia (warto swoimi słowami przedstawić problem),
wysłać towar na adres: Lewmik Sp. z o.o. Nowy Rynek 28 98-170 Widawa, na swój koszt.

Lewmik Sp. z o.o. przesyła reklamowany towar do producenta, a po rozpatrzeniu reklamacji odsyła na swój koszt.
UWAGA! Nie przyjmujemy paczek z reklamacjami wysyłanych na nasz koszt.
Dniem wniesienia reklamacji jest dzień, w którym dotarła paczka z reklamowanym towarem.
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. W ciągu 30 dni Użytkownik otrzyma odpowiedź zawierającą uzasadnienie, a także informację o trybie odwoławczym.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
W przypadku reklamacji dotyczącej kwoty zamówionego towaru lub usługi, Użytkownik zobowiązany jest wskazać kwestionowaną pozycję i kwotę.
W przypadku pytań dotyczących reklamacji proszę wysłać email, a chętnie odpowiemy.